Systém vzdělávání

Nejvýznamnějším systémem vzdělávání je obecně systém celoživotního vzdělávání, umožňující aktuálně reagovat na inovace v daném oboru, ať už se jedná o inovace v materiálech, technologických postupech, ale i příslušných norem a prováděcích pokynů.

Nástroji pro vzdělávání jsou:

  • Odborné vzdělávání v certifikovaných kurzech
  • Rekvalifikační kurzy pro obkladače a další profese pro oblast stavební keramiky
  • Odborné kurzy, semináře z oblasti silikátů (keramiky)
  • Kurzy marketingu
  • Odborné přednášky
  • Návštěvy odborných veletrhů a výstav
  • Sledování novinek v odborném tisku

Více informací získáte na adrese info@institutpraxe.cz

Vzdělání Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení