Přehled norem techniky

Přehled norem pro zkoušení lepidel a spárovacích malt

ČSN EN 1308 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu

ČSN EN 1324 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou

ČSN EN 1346 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení doby zavadnutí

ČSN EN 1347 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení smáčivosti

ČSN EN 1348 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových maltovin tahovou zkouškou

ČSN EN 12002 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení příčné deformace cementových maltovin a spárovacích malt

ČSN EN 12003 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou

 

ČSN EN 12808 -1 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic

ČSN EN 12808 - 2 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti

ČSN EN 12808 - 3 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

ČSN EN 12808 - 4 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

ČSN EN 12808 - 5 Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení nasákavosti

 

ISO 13007-1 Keramické obklady a dlažby – spárovací hmoty a lepidla – část 1 Pojmy, definice a specifikace pro lepidla

ISO 13007-2 Keramické obklady a dlažby – spárovací hmoty a lepidla – část 2 Zkušební metody pro lepidla

ISO 13007-3 Keramické obklady a dlažby – spárovací hmoty a lepidla – část 3 Pojmy, definice a specifikace pro spárovací hmoty

ISO 13007-4 Keramické obklady a dlažby – spárovací hmoty a lepidla – část 4 Zkušební metody pro spárovací hmoty 

Technika Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení