Technika

K tomu, aby vynikla krása a funkčnost keramického obklad/dlažby musí být správně položen. Nekvalitní pokládka znamená znehodnocení použitých materiálů a ve svém důsledku negativně ovlivňuje vnímání zákazníka. Tyto stránky jsou zaměřeny na správné postupy při obkládání a s tím související technické otázky vlastní pokládky. K obkladovým prvků nedílně patří další informace nejen o souvisejících materiálech jako jsou lepidla, malty, spárovací hmoty a ostatní materiály, ale také soustava pokynů k navrhování a provádění obkladů definovaných v normách a pravidlech správné praxe – Technologické postupy.

Proč ještě Technologické postupy. Jde o analogické technické informace, které mnozí znají pod německým názvem Merkblätt. Tyto technické listy poskytují nejnovější informace o způsobech navrhování a provádění obkladů a dlažeb včetně další informací týkající se podkladů, hydroizolací a další problematice s tím související.

Obkládání je obor vyžadující vysokou profesionalitu a tím i odpovídající vzdělání. S tím souvisí řada dalších norem týkající se problematiky instalace obkladů a dlažeb, které jsou obsaženy normách týkající se geometrické přesnosti staveb, podlah, hydroizolací, malt a stěrek, potěrů, materiálů pro suchou výstavbu a další.

K navrhování a provádění obkladů z keramiky a skla platí tyto normy:

ČSN 733450 Z1 Obklady keramické a skleněné (2004)
ČSN 733451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů (2005)

Nejdůležitější normy pro lepidla a spárovací malty:

ČSN EN 12004 + A1, Oprava 2 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace (2001)
ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

Správné praxe

Tyto stránky jsou zaměřeny na správné postupy při obkládání a s tím související technické otázky.K obkladovým prvků nedílně patří další informace nejen o souvisejících materiálech jako jsou lepidla, malty, spárovací malty a pomocné materiály, ale také soustava pokynů k navrhování a provádění...

Více informací

Tecnické předpisy

Silikátový svaz vydal příručky správné praxe (www.silis.cz nebo spravnepraxe.eu) Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem I (vydáno v r. 2014) Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II (vydáno v r. 2015) Obě příručky jsou registrovány Hospodářskou komorou ČR jako pravidla...

Více informací

Přehled norem

Přehled norem pro zkoušení lepidel a spárovacích malt ČSN EN 1308 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu ČSN EN 1324 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou ČSN EN 1346 Maltoviny a lepidla pro...

Více informací

Partneři

Partneři zabývající se výrobou stavební chemie, nářadí a technologických prvků souvisejících s obkládáním.

Více informací

Technika Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení