Technická způsobilost

V dnešní velmi rychlé době, kdy výrobci keramiky, stavebních materiálů i nářadí přicházejí neustále s novými materiály, inovacemi a vylepšeními, je velice žádoucí, aby Vámi vybraný odborník byl skutečně specialistou a ne „odborníkem na slovo vzatým“, který Vás neustále uklidňuje slovy “Žádný strachy, už to tak dělám 20 let…“ a nebo „Já jsem dělal v Německu…“. Bohužel výsledek tomu většinou neodpovídá.

Správný řemeslník Vám dokáže nejprve poradit, pak navrhnout to nejlepší řešení, ale hlavně svoji práci odvést tak, aby jste byli maximálně spokojeni na mnoho let.

Desatero řemeslníka - obkladače:

 1. Způsobilost

  Má pro vykonávanou činnost odpovídající kvalifikaci a vzdělání

 2. Odborné znalosti

  Je dostatečně obeznámen problematikou prováděné práce, typem a druhem vybraného materiálu

 3. Přehled

  Dobře se orientuje v nabídce materiálů potřebných k provedení díla nebo si informace včas doplní

 4. Odpovídající nářadí

  Je vybaven nářadím, které mu umožňuje odborné provedení díla a náležitě o něj dbá.

 5. Vzdělávání

  Zajímá se o nové technologie a materiály, navštěvuje výstavy, účastní se školení, může se prokázat certifikátem o proškolení

 6. Stavovská Čest

  Ctí řemeslo, pravidla a technologie, dokáže zákazníka předem upozornit na možná úskalí, sdružuje se v profesních organizacích a často bývá členem Cechu.

 7. Hrdost

  Má za sebou zakázky, které může s hrdostí prezentovat a ukázat svou kvalitu. Je si plně vědom svých kvalit a ceny své práce

 8. Čistota

  Dodržuje pravidla bezpečnosti práce a udržuje pořádek na pracovišti a ve svém okolí

 9. Preciznost

  Jeho práce je dotažená do posledního detailu a odpovídá jeho představám i představám zákazníka

 10. Profesionalita

  Vždy si stojí za svým a nenechá se ovlivnit slovy jako „ale vždyť to je jenom…“ Za svou práci vždy ručí.

Toto desatero považujeme vzhledem k dlouholetým zkušenostem za odpovídající, nicméně nejedná se o dogma, pouze jakési vodítko při Vašem výběru.

Řemeslník Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení