Systém vzdělávání

Nejvýznamnějším systémem vzdělávání je obecně systém celoživotního vzdělávání, umožňující aktuálně reagovat na inovace v daném oboru, ať už se jedná o inovace v materiálech, technologických postupech, ale i příslušných norem a prováděcích pokynů.

Nástroji pro vzdělávání jsou:

  1. Odborné vzdělávání v certifikovaných kurzech
  2. Rekvalifikační kurzy pro obkladače a další profese pro oblast stavební keramiky
  3. Odborné kurzy, semináře z oblasti silikátů (keramiky)
  4. Kurzy marketingu
  5. Odborné přednášky
  6. Návštěvy odborných veletrhů a výstav
  7. Sledování novinek v odborném tisku

Více informací získáte na adrese info@institutpraxe.cz

Řemeslník Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení