Cech obkladačů ČR

Cech obkladačů České republiky o. s. vznikl 4. března 1996 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru. Hlavními členy cechu jsou řemeslníci-obkladači, které doplňují představitelé navazujících služeb jako jsou výrobci obkladačského materiálu a technologií, školy vyučující obkladačské dovednosti, kouplenová studia a experti. Do dnešní doby se nám podařilo vytvořit základnu kvalitních a ověřených řemeslníků-obkladačů, obnovit učební obor "obkladač", vytvořit osnovy, podílet se na vydání učebnic.

Cech obkladačů ČR se podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém stavebním trhu.
Svojí činností se snažíme vybudovat si důstojný společenský respekt. Máme zájem na rozšiřování členské základny o další kvalifikované členy, kteří chtějí přispět k rozvoji obkladačského řemesla a pomohou obnovit cosi, čemu se dříve říkalo "stavovská čest".

Na březnové Valné hromadě Cechu obkladačů ČR bylo schváleno Programové prohlášení na období 2015 – 2020. Změny v oboru obkládání za posledních několik let nás vedou ke změnám i v Cechu obkladačů ČR, aby členové cechu byly schopni poskytovat kvalitní služby zákazníkům. Nároky na tuto profesi se neustále zvyšují požadavky na kvalitu.

Cílem tohoto programového prohlášení jsou změny, které vedou k těmto základním tématům:

  1. Zvýšení kvalifikační úrovně obkladačů, včetně výchovy mladých obkladačů.
  2. Schopnost pracovat s novými materiály, ovládat nové technologie.
  3. Zavedení celoživotního vzdělávání.
  4. Mít lepší schopnost komunikace se zákazníkem.

Tyto zásadní změny se neobejdou bez vzájemné, intenzívní a soustavné spolupráce mezi výrobci a dodavateli všech materiálů nejen pro obkládání, ale i dalšími. Řada výrobců si již tento stav uvědomila a chápe, pokud jejich výrobky nejsou správně instalovány má to přímý dopad i na ně. Nechceme stát stranou, máme zájem se stát moderním otevřeným živnostenským společenstvem.

Výrazným impulsem pro navrhované změny je partnerství v mezinárodním projektu „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem", kdy máme možnost se seznámit s prací partnerů z Rakouska Österreichische Fliesenverband a Švýcarska Schweizerische Plattenverband, kteří poskytly svoje pokyny (Merkblätt) pro vydání dvou příruček pro obkládání. Oba národní svazy nám výrazně pomáhají i v dalších oblastech, jako jsou normy pro obkládání nebo jen to, že EU zná naší snahu se zařadit mezi vyspělé státy, kdy si získáváme i respekt.

www.cech-obkladacu.cz

 

Řemeslník Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení