Přehled norem

Základní normou je ČSN EN 14411 ed. 2 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování (vydáno 05/2013)

Technické parametry jsou uvedeny v těchto normách:

ČSN EN ISO 10545 - 1 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 2 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 3 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 4 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 5 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 6 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 7 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 8 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 9 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 10 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 11 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 12 Keramické obkladové prvky 

ČSN EN ISO 10545 - 13 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 14 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 15 Keramické obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545 - 16 Keramické obkladové prvky

Část 1 Odběr vzorků a zásady přejímky

Část 2 Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

Část 3 Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

Část 4 Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

Část 5 Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

Část 6 Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky

Část 7 Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení. Glazované výrobky

Část 8 Stanovené délkové teplotní roztažnosti

Část 9 Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

Část 10 Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti

Část 11 Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin – Glazované obkladové prvky

Část 12 Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

Část 13 Stanovení chemické odolnosti

Část 14 Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

Část 15 Stanovení odolnosti proti vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky

Část 16 Stanovení malých odchylek v barvě

 

 

 

 

 

Obklady Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení