Aktuálně dochází k řadě změn ve společnosti, v podnikání či ve stavebnictví, což samozřejmě nemůže zůstat bez dopadu i na obor obkladač. Zvyšují se nároky na znalosti, kvalitu a preciznost řemeslné práce, skoro denně se můžeme setkat s novými materiály a technologiemi, výrobci vyžadují dodržování technologických a montážních návodů a díky internetu se někdy zdá, že spotřebitel či zákazník má mnohem více informací, než obkladač sám.

V neposlední řadě vnímáme zájem EU podpořit vzájemnou spolupráci subjektů a organizací při sjednocování podmínek pro podporu řemesel. Abychom tento směr zachytili a nenechali jen tak bez povšimnutí „projít kolem", chceme se intenzivněji zaměřit na těchto 5 prioritách.

 

  1. Systém celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odbornosti oboru obkladač tak, aby byl srovnatelný s požadavky v EU
  2. Podpora při správném výběru nejen obkladových materiálů, technologií, stavební chemie a systémových řešení pří pokládce obkladů a dlažby
  3. Podpora obkladačů ČR na národní a mezinárodní úrovni včetně srovnání úrovně výuky oboru obkladač v Mezinárodních  soutěžích
  4. Vytvoření standardizovaných technických norem a směrnic pro kvalitní pokládku obkladů a dlažby
  5. Technické poradenství a podpora pro odbornou i laickou veřejnost
Tréninkové centrum oblkadačů
Přihlášení